Missie, visie en waarden

Missie

Het Teutenhof is het innovatief woonzorgmodel van de toekomst. Het Teutenhof wil geen ‘rusthuis’ zijn, maar een huis vol leven, waar de bewoners zich thuis voelen in hun eigen huis. We willen meer zijn dan een ‘assistentie woonst’ of een ‘woonzorgcentrum’ zoals de woorden letterlijk omschrijven. In het Teutenhof vormen zowel wonen, zorg als leven het uitgangspunt. Naast het kwalitatief antwoord dat we bieden op de woon-, ondersteunings- en zorgnoden van 65-plussers, focust het Teutenhof op kwaliteit van leven, zowel in huis als in de buurt.

De nieuwe campus staat niet los van de omgeving. Zo kunnen 65-plussers op een kwaliteitsvolle wijze zo gezond en zo gelukkig mogelijk oud worden. Door hun passie en talent creëren onze Zorgtoppers samen met de bewoners elke dag opnieuw een kleurrijk leven! Ze luisteren graag naar hun verhalen en hechten veel belang aan het welzijn van de bewoners.

Bovendien nodigen de ruime, huiselijke flats uit tot ontmoeting met buren, familie en vrienden. Het Teutenhof stimuleert bewoners, naasten, medewerkers en vrijwilligers om te participeren op basis van goesting, talenten en mogelijkheden. We willen leven in huis brengen en samenwerkingen aangaan met organisaties, verenigingen en handelaars uit de omgeving. Zo blijven de bewoners deel uitmaken van de gemeenschap en vullen ze hun tijd op een zinvolle manier in. Een kwaliteitsvol leven voor de bewoners en onze medewerkers is prioritair. Dat is mogelijk dankzij onze open community waar iedereen welkom is! Samen bouwen aan een (t)huis met een ziel in een warme buurt is wat ons drijft.

Visie

‘Een (t)huis met een ziel in een warme buurt’, dat is de visie van het Teutenhof. Om dat te bereiken hebben we aandacht voor:

 1. Kleinschaligheid: slechts 46 woongelegenheden verdeeld over 3 gebouwen met 2 verdiepingen waardoor een persoonlijke aanpak mogelijk is.
 2. Openheid en toegankelijkheid van het gebouw met integratie van de openbare bibliotheek, ontmoetings- en ontspanningsfaciliteiten voor jong en oud.
 3. Privacy en autonomie: volwaardige flats met terras, aparte bad- en slaapkamer, keuken, eet- en leefruimte waar bewoners, al dan niet met ondersteuning, het leven van thuis verder kunnen zetten.
 4. Verbinding met familie, vrienden en buren die graag op bezoek komen in de ruime flat en die via engagementen iets kunnen betekenen voor bewoners en/of de gemeenschap.
 5. Levensloopbestendig en levenslang wonen, al dan niet met partner, in een vertrouwde, huiselijke sfeer waar ook jouw huisdier welkom is.
 6. Levenskwaliteit en preventie waarbij we jaren toevoegen aan het leven en leven aan de jaren.
 7. Zelfregie waarbij bewoners keuzes maken die passen bij het leven dat ze gewoon zijn.
 8. Levensverhalen met een blik op de toekomst en focus op mogelijkheden in plaats van op beperkingen.
 9. Geïntegreerde, kwalitatieve zorg, waarbij de formele en informele zorg hand in hand gaan.
 10. Participatie en dialoog: De bewoners, hun naasten én buurtbewoners krijgen een stem, denken mee na en participeren op basis van talenten en mogelijkheden om zo het verschil te maken.
 11. Inclusie en sociale integratie ter creatie van een zorgzame, warme buurt.
 12. Lokale inbedding in de dorpsgemeenschap: sterke verbinding met het plaatselijk bestuur, verenigingen, organisaties, ondernemers en handelaars uit de buurt.

Waarden

Onze waarden zijn belangrijke drijfveren en motieven voor het handelen van alle medewerkers.

Luisteren

Deskundigheid

Bezieling

Samenwerken

Participatie
& inspraak

011 15 19 30
phone