Geschiedenis

‘Bouwen met én in de buurt’ vormde in 2014 het uitgangspunt van het innovatieve woonzorg project ‘Teutenhof’. Van bij de start was er aandacht voor burgerparticipatie en tendensen in het woonzorglandschap.

Buurtbewoners, medewerkers, vrijwilligers en bewoners van WZC Sint-Jozef te Neerpelt, studenten, architecten, senioren en gemeentelijke bestuursleden gingen samen in dialoog. Onder het motto ‘Wa dinkde ge!?’ werden participatieve workshops opgezet waarbij werd nagedacht over aantrekkelijke woonoplossingen voor de vergrijzende populatie in Sint-Huibrechts-Lille en omstreken.

Door de samenwerking en synergie tussen diverse partijen en de ondersteuning van het toenmalig gemeentebestuur kwamen een aantal belangrijke aanbevelingen naar voren. Deze vormden het fundament voor de visie en het ontwerp van het nieuwe, innovatieve woonzorgcentrum.

‘Het Teutenhof’ zal in februari 2021 de eerste bewoners welkom heten. We wensen hen van harte een (t)huis met een ziel in een warme buurt toe!

De naam Teutenhof

Voor de naam ‘Teutenhof’ werd inspiratie gezocht in de geschiedenis van Sint-Huibrechts-Lille, een zeldzaam erkend teutendorp in Vlaanderen.

Teuten waren rondreizende handelaars die naar de omliggende landen trokken om er handel te drijven. Zij verbleven in hun handelsgebied van maart tot december en keerden in de winter naar hun dorp terug. Sommige teuten deden goede zaken en bouwden dan mooie huizen in hun dorp. Lille telt nog een tiental teutenwoningen. Ook het oud-gemeentehuis, waar de Heemkundige Kring haar lokalen heeft, is een teutenwoning.

Sint-Huibrechts-Lille?

Sint-Huibrechts-Lille is een deelgemeente van Pelt. Het telt ongeveer 3280 inwoners en grenst aan Bocholt, Peer en Hamont-Achel.

De oudste schrijfwijze van de plaats is Lille (1257), terwijl het voorvoegsel Sint-Huibrechts- sedert ongeveer 1600 gebruikelijk werd. Lille is de oudste benaming en afgeleid van “linde” en “lo” (bos), dan wel van lille (moeras). Het voorvoegsel Sint-Huibrechts is afkomstig van de heilige Sint Hubertus, voor wie hier een devotie bestond. Sint-Huibrechts-Lille wordt vaak kortweg ‘Lille’ genoemd.

011 15 19 30
phone